ZWROTY

Jeżeli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz dokonać zwrotu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas o tym w formie oświadczenia. Poniżej znajdziesz potrzebne informacje oraz załącznik do wzoru formularza odstąpienia od umowy.


Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail sklep@locker.com.pl (w tytule umieść numer zamówienia) lub drogą pocztową na adres Locker, ul. Generała Franciszka Kleeberga 10, 15-691 Białystok. Prosimy dołączyć paragon zakupu lub fakturę.


Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi konsument. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.


Czas na odesłanie paczki zwrotnej wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy.


Zwracany towar należy odesłać na adres Locker, ul. Generała Franciszka Kleeberga 10, 15-691 Białystok.


Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu przesyłki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użyłeś, bądź na podany przez Ciebie numer konta.

DO POBRANIA

Załącznik formularza odstąpienia od umowy wzór.pdf

POBIERZ

WYMIANA

Masz możliwość wymiany zakupionego towaru na inny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. Wymiana polega na zwrocie towaru zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.


Postępuj analogicznie jak w punkcie ZWROTY.


Złóż nowe zamówienie – za poprzednie zwrócimy koszty.
REKLAMACJA

LOCKER jako sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za wady fizyczne i prawne towaru. Oznacza to, że ma prawny obowiązek dostarczenia klientowi towar bez wad. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem, że produkt użytkowany był zgodnie z jego przeznaczeniem.


Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail sklep@locker.com.pl (w tytule umieść numer zamówienia) lub drogą pocztową na adres Locker, ul. Generała Franciszka Kleeberga 10, 15-691 Białystok. Prosimy dołączyć paragon zakupu lub fakturę.


Reklamowany towar należy odesłać na adres Locker, ul. Generała Franciszka Kleeberga 10, 15-691 Białystok. Prosimy dołączyć opis wady wraz z informacją jak do niej doszło i kiedy została zauważona.


W przypadku uznania reklamacji równowartość kosztów poniesionych z odesłaniem towaru zostanie zwrócona po otrzymaniu przesyłki. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.


Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia.


Proces reklamacji w sklepie LOCKER.com.pl zgodny jest z art. 8 ust. 4 z dnia 30 lipca 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 1964, Nr 16 poz 93 ze zmianami)

DO POBRANIA

Załącznik formularza reklamacji wzór.pdf

POBIERZ